رویای شیرین من

تنها تویی که از لب من شعر می شوی***هرکس که لایق غزل عاشقانه نیست